Pociąg do potokowej
wymiany nawierzchni typu PUN P-90 LS

Pojazd specjalny typu P 90 LS produkcji Matisa wchodzi w skład pociągu układkowego wykorzystywanego do odnawiania torów w oparciu o potokową układkę nawierzchni. Takie rozwiązanie podyktowane jest koniecznością uzyskania zarówno wysokiej jakości, jak i wysokiej wydajności wykonywanych robót. Pojazd składa się z dwóch głównych, połączonych ze sobą części: WM – do tej części zalicza się zespół dostarczający energię oraz zespół kleszczy służących do ustawiania rozstawu osiowego szyn, WF – w skład tej części wchodzą zespół układania i zbierania podkładów (nowych i starych) oraz taśmy transportowe do podnoszenia podkładów.

Masa własna: 107t
Długość całkowita: 44.620mm
Maksymalna szerokość: 3.150mm
Maksymalna wysokość: 4.110mm
Vmax w składzie: 100km/h
Vmax robocza: 10km/h
Minimalny promień łuku podczas przemieszczania: 100m
Minimalny promień łuku podczas pracy: 250m
Silnik: Deutz F12L413F
Moc: 235kW
Obroty: 2500obr./min