Zgrzewarka dwudrogowa
Vaia Car typu Spark Rail z głowicą K355A1

Zgrzewarka do szyn Vaia Car typu Spark Rail z głowicą K355A1 jest przewidziana do zgrzewania szyn bezpośrednio w torze. Głowica zgrzewająca jest zamontowana na samochodzie ciężarowym z podwoziem kołowo-szynowym. Wstawienie pojazdu na szyny jest możliwe na przejeździe kolejowym lub przy użyciu rampy pomocniczej. Po torach kolejowych maszyna porusza się samodzielnie jako pojazd szynowy. Przewóz z budowy na budowę odbywa się na przyczepie niskopodwoziowej. Głowica zgrzewająca zastosowana w tej zgrzewarce jest typową głowicą produkcji zakładu z Kachowki (Ukraina). Proces zgrzewania jest sterowany i kontrolowany przez komputer pokładowy. Układ pomiarowy mierzy trzy parametry zgrzewania: drogę, ciśnienie robocze oraz natężenie prądu, wszystkie w funkcji czasu.