Żuraw kolejowy
EDK-300

Żuraw przeznaczony do wykonywania wszelkich prac wymagających podnoszenia i przemieszczania: ładunków, urządzeń, elementów nawierzchniowych zabudowanych w torze i jego otoczeniu. Może być także stosowany do prac ładunkowych i montażowo-demontażowych w budownictwie kolejowym oraz do prac związanych z usuwaniem skutków wypadków kolejowych.

Masa własna: 100t
Całkowita długość pojazdu: 12.510mm
Maksymalny wysięg: 18.000mm
Maksymalna szerokość: 3.060mm
Wysokość od główki szyny w stanie złożonym: 4.300mm
Vmax transportowa: 100km/h
Vmax robocza z własnym napędem 100m/min
Moc silnika: 76,5kW
Udźwig przy podparciu i kącie obrotu do 5 stopni: 500kN
Udźwig bez podparcia i kącie obrotu 360 stopni: 150kN
Minimalny łuk toru: 120m