Bahn Technik PKP PLK S.A. udziałowcem Trakcji S.A.

09 Lipca 2022

To bardzo ważny dzień dla Trakcji S.A. - naszej spółki matki. PKP PLK S.A. objęło pakiet większościowy Trakcji i tym samym dołączyliśmy do wielkiej kolejowej rodziny.

PKP PLK S.A. udziałowcem Trakcji S.A.

W piątek 8 lipca 2022 r. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentujący Trakcję S.A. mec. Jakub Lechowicz – Prezes Zarządu, dyrektor generalny oraz Piotr Mechecki – Wiceprezes Zarządu, dyrektor techniczny, podpisali w imieniu Emitenta umowę objęcia akcji z PKP PLK S.A. Zawarta umowa jest następstwem Uchwały podjętej 23 czerwca b.r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A., w której akcjonariusze zadecydowali o podwyższeniu kapitału Spółki o 200 milionów złotych, w wyniku emisji 250 milionów nowych akcji serii E.

Kamień milowy misji, która została powierzona nowemu zarządowi w marcu tego roku przez Radę Nadzorczą, został dziś osiągnięty. Finalizujemy w dniu dzisiejszym, przygotowywany od kilkudziesięciu miesięcy proces negocjacji z Inwestorem, akcjonariuszami, instytucjami finansującymi oraz pozostałymi interesariuszami. Proces, który angażował szerokie grono osób, których wysiłek trudno przecenić. Trakcja na powrót staje się polską spółką i dołącza do grupy kapitałowej PKP PLK S.A., odzyskując pełną operatywność i kończąc okres naznaczony problemami finansowymi i problematycznymi kontraktami.” – skomentował zawarcie umowy Prezes Trakcji – Jakub Lechowicz.

Zapraszamy do

Parku Maszyn

Skontaktuj się z nami, pomożemy dopasować odpowiednią maszynę do Twojego zapotrzebowania.

Zobacz nasze maszyny