Bahn Technik Tramwaje wróciły na Krakowską w Krakowie

31 Sierpnia 2020

17 sierpnia br na Krakowskim Kazimierzu wróciły tramwaje przy skrzyżowaniu Dietla i Krakowskiej, kursujące przez most im. Józefa Piłsudskiego.

Tramwaje wróciły na Krakowską w Krakowie

 W trakcie robót budowlanych odkryto mur obronny osady, która była przy Wiśle, zanim powstało miasto Kazimierz, ale również zbudowanej z kamienia bramy Glinianej, inaczej zwanej Krakowską, która była jedną z bram miasta Kazimierza oraz przyczółek mostu Królewskiego, a później jego dalszą część.

Trakcja w ramach zadania wykonała:

 • przebudowę 3 km toru pojedynczego – w całości w nawierzchni bezpodsypkowej,
 • przebudowę węzła rozjazdowego - tzw. ¾ gwiazdy (6 rozjazdów oraz skrzyżowania typu romb a skrzyżowaniu ulic Krakowska – Dietla – Stradomska),
 • wykonanie układu sterowania i ogrzewania zwrotnic, odwodnienia drogi i torowiska,
 • odtworzenie istniejącej geometrii torów i węzła rozjazdowego z utrzymaniem istniejących relacji,
 • wykonanie torowiska w ul. Krakowskiej z prefabrykowanych płyt torowych z fakturą rombu oraz wyniesionych peronów przystankowych typu wiedeńskiego,
 • poszerzenie chodników na ul. Krakowskiej  - przeniesienie ruchu samochodowego na torowisko,
 • wymianę ok. 3,5 km sieci trakcyjnej, zainstalowanej na nowych stylizowanych słupach trakcyjnych,
 • modernizację mostu Piłsudskiego łączącego Kazimierz z Podgórzem.  w tym:: wymiana łożysk, wymianę części elementów
 • konstrukcji stalowej oraz większości nitów, piaskowanie, malowanie, montaż iluminacji;,
 • przebudowę wszelkiej infrastruktury podziemnej; (sieć techniczna, sieć kanalizacyjna, gazowa, energetyczna),
 • zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zasilania biletomatów, małej architektury.

Projekt w liczbach:

        94,6 mln     całkowita wartość zadania w zł,
               3 km      długość torów do wymiany lub przebudowania,
    25 000 ton      masa zużytego kruszywa,
          290 ton      masa nowych szyn,
     10 500 m2      powierzchnia mat wibroizolacyjnych,
      5 200 m2      powierzchnia płyt porfirowych,
      3 200 m3      objętość potrzebnego betonu,
          147,5 m      długość modernizowanego mostu,
    100 000 szt.   liczba otworów nitowych na metalowej konstrukcji mostu,
     26 000 szt.    śrub,
               5 km     rur osłonowych,
          500 ton     ścierniwa (czyszczenie konstrukcji stalowej mostu)
            80 ton     stali (wymawiany skorodowanych elementów mostu)
             10 ton     ilość potrzebnej farby do pomalowania mostu.
           100 ton     rusztowań do wykonania prac mostowych
              8 ton     żywic na chodniki
          1,5 tony     materiału uszczelniającego


Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 95 mln zł.


Zapraszamy do

Parku Maszyn

Skontaktuj się z nami, pomożemy dopasować odpowiednią maszynę do Twojego zapotrzebowania.

Zobacz nasze maszyny