Bahn Technik Kompetencje

Technologie stosowane w BTW sp. z o.o. posiadają wymagane świadectwa i dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych PKP PLK S.A., wydane przez Urząd Transportu Kolejowego oraz Głównego Inspektora Kolejnictwa. Oferujemy wysoką jakość realizacji, zgodną z obowiązującymi standardami i aktualnymi normami technicznymi.

Posiadamy

certyfikaty: