Bahn Technik Usługi spawalnicze

Usługi spawalnicze

Firma BTW Grupa Trakcja wykonuje połączenia spajane w torach, rozjazdach oraz skrzyżowaniach torów z użyciem mieszanek termitowych i form suchych prefabrykowanych. Oferujemy zgrzewanie szyn kolejowych o wysokiej jakości w torze bezstykowym. Dysponujemy personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania i odbioru prac spawalniczych wykonywanych na torach PKP PLK S.A. i tramwajowych.

Bahn Technik W ofercie posiadamy:

 • Wykonanie zgrzewania szyn zgrzewarkami dwudrogowymi:
  • Vaia Car typu Spark Rail z głowicą K355A1
  • KCM005 z głowicą K 922-1
 • Wykonanie napawań szyn i części rozjazdowych
 • Wykonanie spoin termitowych 49E1 lub 60E1 w technologii SoWoS/SoWoS-P
 • Wykonanie spoin termitowych 3-częściowych
 • Wykonanie spoin termitowych przejściowych 49E1/60E1
 • Wykonanie spoin termitowych 3-częściowych
 • Wykonanie spoin termitowych L-70 szeroki luz
 • Wykonanie spoin termitowych 60R2
 • Wykonanie spoin elektrycznych 60R2
 • Wykonanie spoin termitowych z wykorzystaniem naprężaczy
 • Wykonanie złączy izolowanych klejono-sprężonych 49E1 lub 60E1
 • Podgrzewanie szyn przy użyciu dwutokowego wózka grzewczego SH 12S

Bahn Technik Zgrzewanie szyn

 • Zgrzewanie szyn kolejowych o wysokiej jakości w torze bezstykowym.
 • Mobilny, dwudrogowy system transportu.
 • Zgrzewanie szyn krótkich oraz długich do 340 m.
 • Zgrzewanie szyn o profilu UIC60, S49.
 • Wysoka wydajność maszyny: od 2 do 4 zgrzein na godzinę.
 • Kontrola procesu zgrzewania dokumentowana na zapisie z rejestratora procesu zgrzewania.
Zgrzewarka Vaia Car typu Spark Rail z głowicą K355A1
1

Zgrzewarka Vaia Car typu Spark Rail z głowicą K355A1

Zgrzewarka do szyn Vaia Car typu Spark Rail z głowicą K355A1 jest przewidziane do zgrzewania szyn bezpośrednio w torze. Głowica zgrzewająca jest zamontowana na samochodzie ciężarowym z podwoziem kołowo-szynowym. Wstawienie pojazdu na szyny jest możliwe na przejeździe kolejowym lub przy użyciu rampy pomocniczej. Po torach kolejowych maszyna porusza się samodzielnie jako pojazd szynowy. Przewóz z budowy na budowę odbywa się na przyczepie niskopodwoziowej. Głowica zgrzewająca zastosowana w tej zgrzewarce jest typową głowicą produkcji zakładu z Kachowki (Ukraina). Proces zgrzewania jest sterowany i kontrolowany przez komputer pokładowy. Układ pomiarowy mierzy trzy parametry zgrzewania: drogę, ciśnienie robocze oraz natężenie prądu, wszystkie w funkcji czasu.

Zgrzewarka KCM005 z głowicą K 922-1
2

Zgrzewarka KCM005 z głowicą K 922-1

Zgrzewarka dwudrogowa KCM005 z głowicą K 922-1 jest przeznaczona do zgrzewania szyn w torze. Głowica wraz z agregatem i urządzeniami pomocniczymi zamontowana jest na samochodzie ciężarowym z podwoziem umożliwiającym jazdę po drodze i po torze kolejowym. Głowica umożliwia zgrzewanie szyn o podstawowych profilach. Proces zgrzewania jest sterowany przez system komputerowy, zapewniający powtarzalność procesu i odpowiednią jakość połączeń. System sterowania monitoruje i rejestruje parametry zgrzewania takie jak natężenie prądu zgrzewania (I), napięcie transformatora (U), drogę przemieszczania (S), ciśnienie (P) w funkcji czasu. Program zgrzewania umożliwia przeprowadzenie wyiskrzania wstępnego, wyiskrzania z rosnącą prędkością, spęczania, obcięcie wypływki oraz w razie potrzeby obróbkę cieplną.

Bahn Technik Spawanie szyn i rozjazdów kolejowych

Wykonujemy połączenia z wykorzystaniem technologii spawania termitowego przeznaczonego do wykonania nierozdzielnych połączeń szyn, obejmujący cykl przygotowania, wykonania i odbioru połączeń szyn kolejowych (Vignole`a) o profilu 60E1, 49E1 wytwarzanych z gatunków stali R260 i R350HT.

Oferujemy spawanie termitem szyn i rozjazdów kolejowych metodą: SoWoS, SoWoS-P, SoWoS-P 350, SoWoS 120